0
Theo cơ quan ban hành: Chủ tịch UBND tỉnh Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
1610/QĐ-UBND14/05/2023Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Cấp ở khu phố Vĩnh Thành, phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn.DT-VBDTPT773578929-5-20231683859723267hieulv12.05.2023_21h49p49_giangld_14-05-2023-10-30-31_signed.pdf
1593/QĐ-UBND12/05/2023Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của bà Đỗ Thị Dành thôn Sơn Thuỷ, xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn.DT-VBDTPT50095415-5-20231683767288229hieulv11.05.2023_22h25p09_giangld_12-05-2023-04-50-13_signed.pdf
1556/QĐ-UBND10/05/2023Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của ông Lường Hữu Lâm, thôn Trường Thanh, xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn (Chỗ ở hiện nay: Khu tái định cư xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn).DT-VBDTPT253990185-5-20231683532172477_(giangld)(10.05.2023_14h45p50)_signed.pdf
1541/QĐ-UBND09/05/2023Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của ông Lường Hữu Tuậy ở thôn Trường Thanh, xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn.DT-VBDTPT47569834-5-20231683507336050hieulv08.05.2023_21h57p37_giangld_09-05-2023-08-51-09_signed.pdf
1542/QĐ-UBND09/05/2023Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của ông Phạm Văn Tuấn, thôn Trường Thanh, xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn(Chỗ ở hiện nay: Khu tái định cư xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn)DT-VBDTPT751767416-5-20231683515809957hieulv08.05.2023_22h24p24_giangld_09-05-2023-08-59-09_signed.pdf
1543/QĐ-UBND09/05/2023Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của ông Lường Hữu Long, thôn Trường Thanh, xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn (Chỗ ở hiện nay: Khu tái định cư xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn).DT-VBDTPT576080166-5-20231683518339792hieulv08.05.2023_22h33p32_giangld_09-05-2023-09-03-24_signed.pdf
1512/QĐ-UBND07/05/2023Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của ông Phạm Văn Toan ở thôn Trường Thanh, xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn.DT-VBDTPT670985913-5-20231683275589607hieulv06.05.2023_10h51p39_giangld_07-05-2023-19-16-58_signed.pdf
1513/QĐ-UBND07/05/2023Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Thổi, thôn Trường Thanh, xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn.DT-VBDTPT133813733-5-20231683278388204hieulv06.05.2023_15h22p22_giangld_07-05-2023-19-21-20_signed.pdf
1434/QĐ-UBND28/04/2023Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của ông Đỗ Viết Tuỳ, thôn Trường Thanh, xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn.DT-VBDTPT452627711-4-20231682559382835_(giangld)(28.04.2023_14h20p15)_signed.pdf
1437/QĐ-UBND28/04/2023Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Là, thôn Trường Thanh, xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn.DT-VBDTPT798437758-4-20231682559518569_(giangld)(28.04.2023_14h33p33)_signed.pdf
1444/QĐ-UBND28/04/2023Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của ông Lê Xuân Thắng, tổ dân phố 3, phường Hải An, thị xã Nghi Sơn.DT-VBDTPT778566180-4-20231682560081513_(giangld)(28.04.2023_15h37p17)_signed.pdf
1447/QĐ-UBND28/04/2023Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của ông Đỗ Thế Hùng, thôn Minh Lâm, xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn.DT-VBDTPT65011682-4-20231682559972020_(giangld)(28.04.2023_15h41p45)_signed.pdf
1449/QĐ-UBND28/04/2023Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của bà Vũ Thị Tiến, thôn Sơn Thuỷ, xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn.DT-VBDTPT548440901-4-20231682559655935_(giangld)(28.04.2023_15h49p14)_signed.pdf
1409/QĐ-UBND27/04/2023Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của ông Đỗ Đình Thuấn ở thôn Sơn Thủy, xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn.DT-VBDTPT89725163-4-20231682477029612_giangld_27-04-2023-09-39-05_signed.pdf
1416/QĐ-UBND27/04/2023Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Bốn, Thôn Trường Thanh, xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn (Chỗ ở hiện nay: Khu tái định cư xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn)DT-VBDTPT30771138-4-20231682559074540_(giangld)(27.04.2023_18h01p07)_signed.pdf
1410/QĐ-UBND27/04/2023Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của ông Đỗ Viết Lực ở thôn Trường Thanh, xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn.DT-VBDTPT640176550-4-20231682469215636_giangld_27-04-2023-09-53-53_signed.pdf
1381/QĐ-UBND26/04/2023Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của bà Đậu Thị Tần ở thôn Trường Thanh, xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn.DT-VBDTPT422667021-4-20231682395934891tungct26.04.2023_09h54p52_giangld_26-04-2023-10-07-57_signed.pdf
1382/QĐ-UBND26/04/2023Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của bà Đỗ Thị Vân, Thôn Minh Lâm, xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn (Chỗ ở hiện nay: Khu tái định cư xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn)DT-VBDTPT803386121-4-20231682397593420tungct26.04.2023_10h00p57_giangld_26-04-2023-10-09-02_signed.pdf
1383/QĐ-UBND26/04/2023Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của bà Hoàng Thị Hiếu, thôn Sơn Thuỷ, xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn (Chỗ ở hiện nay: Khu tái định cư xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn).DT-VBDTPT193845245-4-20231682390629550tungct26.04.2023_08h25p25_giangld_26-04-2023-10-10-32_signed.pdf
1393/QĐ-UBND26/04/2023Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Hữu Chính, thôn Sơn Thuỷ, xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn (Chỗ ở hiện nay: Khu tái định cư xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn)DT-VBDTPT344663067-4-20231682408794031_(giangld)(26.04.2023_17h06p05)_signed.pdf
1358/QĐ-UBND24/04/2023Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của ông Đỗ Đình Tâm ở thôn Sơn Thủy, xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn.DT-VBDTPT553100725-4-20231682301685890_(giangld)(24.04.2023_17h39p53)_signed.pdf
1336/QĐ-UBND23/04/2023Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của ông Đỗ Thế Tuấn ở thôn Minh Lâm, xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn.DT-VBDTPT187750657-4-20231682068391000_(giangld)(23.04.2023_09h05p26)_signed.pdf
1315/QĐ-UBND21/04/2023Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Minh ở thôn Sơn Thủy, xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn.DT-VBDTPT445497796-4-20231681979800564_(giangld)(21.04.2023_13h06p56)_signed.pdf
1316/QĐ-UBND21/04/2023Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của bà Mai Thị Thớm, thôn 10, xã Hoằng Hải, huyện Hoằng Hóa.DT-VBDTPT318631504-4-20231681982930962_(giangld)(21.04.2023_13h08p46)_signed.pdf
1217/QĐ-UBND13/04/2023Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Minh Đức, số nhà 01/77, đường Nguyễn Tĩnh, phố Phan Đình Phùng, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa.DT-VBDTPT113411452-4-20231681094554499_giangld_13-04-2023-10-51-59_signed.pdf
1221/QĐ-UBND13/04/2023Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Mai, tổ dân phố Bắc Châu, phường Hải Châu, thị xã Nghi Sơn.DT-VBDTPT419581924-4-20231681374693962_(giangld)(13.04.2023_17h04p22)_signed.pdf
1137/QĐ-UBND06/04/2023Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của ông Phùng Văn Thiệp, Khu phố 10, phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn.DT-VBDTPT307571136-4-20231680747900444_(giangld)(06.04.2023_15h45p41)_signed.pdf
1117/QĐ-UBND05/04/2023Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Chính ở thôn Giang Sơn, xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa.DT-VBDTPT529352456-4-20231680581162713_giangld_05-04-2023-17-40-33_signed.pdf
1033/QĐ-UBND29/03/2023Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Chiến ở thôn Trung Hải, xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng HóaDT-VBDTPT538830060-3-20231679989321381_(giangld)(29.03.2023_11h32p24)_signed.pdf
855/QĐ-UBND15/03/2023Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của ông Vĩnh Phúc ở số 16A Hạc Thành, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa.DT-VBDTPT23015515-3-20231678768006317_(giangld)(15.03.2023_13h56p41)_signed.pdf