0
Theo cơ quan ban hành: Chủ tịch UBND tỉnh Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
2194/QĐ-UBND22/06/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của ông Vũ Hữu Toàn ở tổ dân phố Đồng Minh, phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn.DT-VBDTPT464536046-6-20221655800748316_(giangld)(22.06.2022_15h56p23)_signed.pdf
2195/QĐ-UBND22/06/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của ông Lê Công Thịnh ở tổ dân phố Thanh Bình, phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn.DT-VBDTPT438714075-6-20221655799118663_(giangld)(22.06.2022_15h59p07)_signed.pdf
2172/QĐ-UBND21/06/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của ông Vũ Hồng Cầu ở tổ dân phố Đồng Minh, phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn.DT-VBDTPT550518952-6-20221655771745812_(giangld)(21.06.2022_13h48p04)_signed.pdf
2173/QĐ-UBND21/06/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của ông Lê Công Đường ở tổ dân phố Đồng Minh, phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn.DT-VBDTPT44241762-6-20221655781293308_(giangld)(21.06.2022_13h48p56)_signed.pdf
2174/QĐ-UBND21/06/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của ông Vũ Hữu Cam ở tổ dân phố Đồng Minh, phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn.DT-VBDTPT375637413-6-20221655773671543_(giangld)(21.06.2022_13h51p22)_signed.pdf
2176/QĐ-UBND21/06/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Ve ở tổ dân phố Đồng Minh, phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn.DT-VBDTPT956936369-6-20221655723344262_(giangld)(21.06.2022_13h56p25)_signed.pdf
2175/QĐ-UBND21/06/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Hoa ở tổ dân phố Đồng Minh, phường Hải Ninh, thị xã Nghi SơnDT-VBDTPT614683917-6-20221655777589818_(giangld)(21.06.2022_13h55p36)_signed.pdf
2177/QĐ-UBND21/06/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của ông Vũ Hữu Long ở tổ dân phố Đồng Minh, phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn.DT-VBDTPT75668136-6-20221655782973253_(giangld)(21.06.2022_16h12p12)_signed.pdf
2178/QĐ-UBND21/06/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của ông Vũ Hữu Phẩm ở tổ dân phố Đồng Minh, phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn.DT-VBDTPT416159668-6-20221655785640877_(giangld)(21.06.2022_16h12p48)_signed.pdf
2160/QĐ-UBND20/06/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Quyển ở tổ dân phố Đồng Minh, phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn.DT-VBDTPT810592907-6-20221655449255206_(giangld)(20.06.2022_17h09p05)_signed.pdf
2162/QĐ-UBND20/06/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của ông Lê Sỹ Quang ở thôn Tân Phúc, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn.DT-VBDTPT269667930-6-20221655452084143_(giangld)(20.06.2022_17h15p28)_signed.pdf
2163/QĐ-UBND20/06/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ngọ ở tổ dân phố Đồng Minh, phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn.DT-VBDTPT335906125-6-20221655451282397_(giangld)(20.06.2022_17h16p06)_signed.pdf
2124/QĐ-UBND17/06/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của ông Lê Đình Đào ở tổ dân phố Đồng Minh, phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn.DT-VBDTPT748461716-6-20221655435492252_(giangld)(17.06.2022_11h26p59)_signed.pdf
2125/QĐ-UBND17/06/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Nhung ở tổ dân phố Sơn Trà, phường Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn.DT-VBDTPT297108085-6-20221655431861269_(giangld)(17.06.2022_11h30p40)_signed.pdf
2126/QĐ-UBND17/06/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của ông Hoàng Văn Phượng ở tổ dân phố Đồng Minh, phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn.DT-VBDTPT306304866-6-20221655368864359_(giangld)(17.06.2022_11h31p26)_signed.pdf
2127/QĐ-UBND17/06/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của ông Lê Công Kiên ở tổ dân phố Đồng Minh, phường Hải Ninh, thị xã Nghi SơnDT-VBDTPT417538308-6-20221655284312745_(giangld)(17.06.2022_11h32p12)_signed.pdf
2128/QĐ-UBND17/06/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của ông Bùi Văn Toàn ở tổ dân phố Đồng Minh, phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn.DT-VBDTPT983521340-6-20221655281832968_(giangld)(17.06.2022_11h33p05)_signed.pdf
2129/QĐ-UBND17/06/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của ông Lê Công Khôi ở tổ dân phố Hồng Phong, phường Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn.DT-VBDTPT285337419-6-20221655432629948_(giangld)(17.06.2022_11h33p42)_signed.pdf
2138/QĐ-UBND17/06/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của bà Hoàng Thị Liên (người được ông Nguyễn Hồng Sơn ủy quyền khiếu nại) ở tổ dân dân phố Vĩnh Thành, phường Trung Sơn, thành phố Sầm SơnDT-VBDTPT246554925-6-20221655439685356_(giangld)(17.06.2022_16h24p34)_signed.pdf
2103/QĐ-UBND16/06/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của ông Lê Công Cường ở tổ dân phố Đồng Minh, phường Hải Ninh, thị xã Nghi SơnDT-VBDTPT72187842-6-20221655265620478_(giangld)(16.06.2022_09h28p25)_signed.pdf
2107/QĐ-UBND16/06/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của ông Lê Đình Mật ở tổ dân phố Đồng Minh, phường Hải Ninh, thị xã Nghi SơnDT-VBDTPT155042544-6-20221655267897967_(giangld)(16.06.2022_09h38p18)_signed.pdf
2051/QĐ-UBND14/06/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của ông Lê Đình Nam ở tổ dân phố Đồng Minh, phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn.DT-VBDTPT804874510-6-20221655115877889tungct14.06.2022_10h34p54_giangld_14-06-2022-11-04-49_signed.pdf
2054/QĐ-UBND14/06/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Mai ở tổ dân phố Đồng Minh, phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn.DT-VBDTPT750806275-6-20221655108710261_giangld_14-06-2022-11-09-36_signed.pdf
2055/QĐ-UBND14/06/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của ông Lê Công Vẽ ở tổ dân phố Đồng Minh, phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn.DT-VBDTPT689263995-6-20221655110767257tungct14.06.2022_09h57p06_giangld_14-06-2022-11-11-47_signed.pdf
2057/QĐ-UBND14/06/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của ông Lê Công Diện ở tổ dân phố Đồng Minh, phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn.DT-VBDTPT904295789-6-20221655112186251tungct14.06.2022_09h43p41_giangld_14-06-2022-11-13-22_signed.pdf
2058/QĐ-UBND14/06/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của ông Vũ Hữu Trung ở tổ dân phố Đồng Minh, phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn.DT-VBDTPT436338353-6-20221655179870865tungct14.06.2022_14h15p40_giangld_14-06-2022-15-33-19_signed.pdf
2061/QĐ-UBND14/06/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Lợi ở tổ dân phố Đồng Minh, phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn.DT-VBDTPT471674079-6-20221655174694495_giangld_14-06-2022-15-39-18_signed.pdf
2063/QĐ-UBND14/06/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của ông Lê Công Xuân ở tổ dân phố Đồng Minh, phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn.DT-VBDTPT514712265-6-20221655191285157tungct14.06.2022_14h40p00_giangld_14-06-2022-15-42-01_signed.pdf
2064/QĐ-UBND14/06/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của ông Vũ Văn Tiến ở tổ dân phố Đồng Minh, phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn.DT-VBDTPT585492715-6-20221655178068743_giangld_14-06-2022-15-43-01_signed.pdf
2044/QĐ-UBND13/06/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Bạo ở tổ dân phố Đồng Minh, phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn.DT-VBDTPT272527837-6-20221655106268879_(giangld)(13.06.2022_16h42p47)_signed.pdf