1504/UBND-KSTTHCNC
Chi tiết văn bản
1504/UBND-KSTTHCNC
Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng và thực hiện nghiêm quy định về tặng quà, nhận quà
Ngày ban hành 31/01/2019
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c1504_signed.pdf
 Trở về trang trước