4148/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4148/QĐ-UBND
Giải quyết khiếu nại của ông Bùi Hồng Hải ở số nhà 09/2 đường Nguyễn Thiếp, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa.
Ngày ban hành 21/10/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT826238862-10-20211634785549858_giangld_21-10-2021-16-01-04_signed.pdf
 Trở về trang trước