2127/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2127/QĐ-UBND
Giải quyết khiếu nại của ông Lê Công Kiên ở tổ dân phố Đồng Minh, phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn
Ngày ban hành 17/06/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT417538308-6-20221655284312745_(giangld)(17.06.2022_11h32p12)_signed.pdf
 Trở về trang trước