170/KH-UBND
Chi tiết văn bản
170/KH-UBND
Kế hoạch Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng Chương trình 135 năm 2018
Ngày ban hành 18/09/2018
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh170_signed.pdf
 Trở về trang trước