4240/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4240/QĐ-UBND
Giải quyết khiếu nại của bà Cao Thị Liên (người được ông Nguyễn Viết Nẩy ủy quyền) ở số nhà 71, đường Nguyễn Hồng Lễ, khu phố Bắc Kỳ, phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn.
Ngày ban hành 25/10/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT677673741-10-20211635149930653_giangld_25-10-2021-18-56-24_signed.pdf
 Trở về trang trước