214/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
214/QĐ-UBND
Giải quyết khiếu nại của ông Phạm Xuân Rành ở thôn Phú Sơn, xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 16/01/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT147395183-1-20211610591162195_giangld_16-01-2021-23-35-33_signed.pdf
 Trở về trang trước