2107/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2107/QĐ-UBND
Giải quyết khiếu nại của ông Lê Đình Mật ở tổ dân phố Đồng Minh, phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn
Ngày ban hành 16/06/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT155042544-6-20221655267897967_(giangld)(16.06.2022_09h38p18)_signed.pdf
 Trở về trang trước