2061/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2061/QĐ-UBND
Giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Lợi ở tổ dân phố Đồng Minh, phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn.
Ngày ban hành 14/06/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT471674079-6-20221655174694495_giangld_14-06-2022-15-39-18_signed.pdf
 Trở về trang trước