111/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
111/QĐ-UBND
Giải quyết khiếu nại của Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 7- Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, địa chỉ ở số 135, đường Thành Thái, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 09/01/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT623955882-1-20211610072520993tungct08.01.2021_11h41p33_giangld_09-01-2021-07-12-55_signed.pdf
 Trở về trang trước