9/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
9/QĐ-UBND
Giải quyết khiếu nại của ông Hà Thanh Trung ở xóm 7, xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 02/01/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT702011324-12-20201609320319039_giangld_02-01-2021-05-52-20_signed.pdf
 Trở về trang trước