3092/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3092/QĐ-UBND
Giải quyết khiếu nại của Lê Thị Tâm ở tổ dân phố Quang Vinh, phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn.
Ngày ban hành 13/08/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT852597873-8-20211628756573817_(giangld)(13.08.2021_10h45p24)_signed.pdf
 Trở về trang trước