2057/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2057/QĐ-UBND
Giải quyết khiếu nại của ông Lê Công Diện ở tổ dân phố Đồng Minh, phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn.
Ngày ban hành 14/06/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT904295789-6-20221655112186251tungct14.06.2022_09h43p41_giangld_14-06-2022-11-13-22_signed.pdf
 Trở về trang trước