523/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
523/QĐ-UBND
Giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Chương ở thôn 1, phường Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 09/02/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT585663880-2-20211612489239599_giangld_09-02-2021-06-58-21_signed.pdf
 Trở về trang trước