4325/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4325/QĐ-UBND
Giải quyết khiếu nại của ông Cao Sỹ Thành ở tổ dân phố Quang Giáp, phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn.
Ngày ban hành 01/11/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT250394497-11-20211635752694586_giangld_01-11-2021-16-06-05_signed.pdf
 Trở về trang trước