2044/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2044/QĐ-UBND
Giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Bạo ở tổ dân phố Đồng Minh, phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn.
Ngày ban hành 13/06/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT272527837-6-20221655106268879_(giangld)(13.06.2022_16h42p47)_signed.pdf
 Trở về trang trước