2126/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2126/QĐ-UBND
Giải quyết khiếu nại của ông Hoàng Văn Phượng ở tổ dân phố Đồng Minh, phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn.
Ngày ban hành 17/06/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT306304866-6-20221655368864359_(giangld)(17.06.2022_11h31p26)_signed.pdf
 Trở về trang trước