405/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
405/QĐ-UBND
Giải quyết khiếu nại của ông Lê Quang Ninh ở Khu ao cá 68, đường Ỷ Lan, phố Tân Lập, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 29/01/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT957706578-1-20211611806542422_giangld_29-01-2021-06-29-37_signed.pdf
 Trở về trang trước