2063/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2063/QĐ-UBND
Giải quyết khiếu nại của ông Lê Công Xuân ở tổ dân phố Đồng Minh, phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn.
Ngày ban hành 14/06/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT514712265-6-20221655191285157tungct14.06.2022_14h40p00_giangld_14-06-2022-15-42-01_signed.pdf
 Trở về trang trước