2054/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2054/QĐ-UBND
Giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Mai ở tổ dân phố Đồng Minh, phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn.
Ngày ban hành 14/06/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT750806275-6-20221655108710261_giangld_14-06-2022-11-09-36_signed.pdf
 Trở về trang trước