146/BC-UBND
Chi tiết văn bản
146/BC-UBND
Kết quả giải quyết kiến nghị của Văn phòng Luật sư Đình Giá và Cộng sự (bảo vệ quyền và lợi ích cho ông Tăng Đình Hy, xã Thạch Tân, huyện Thạch Thành)
Ngày ban hành 02/10/2017
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm bc146_signed.pdf
 Trở về trang trước