22/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
22/QĐ-UBND
Giải quyết khiếu nại của ông Lê Công Huân ở thôn Xuân Nguyên, phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 04/01/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT629240823-12-20201609403085112_giangld_04-01-2021-06-54-45_signed.pdf
 Trở về trang trước