2177/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2177/QĐ-UBND
Giải quyết khiếu nại của ông Vũ Hữu Long ở tổ dân phố Đồng Minh, phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn.
Ngày ban hành 21/06/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT75668136-6-20221655782973253_(giangld)(21.06.2022_16h12p12)_signed.pdf
 Trở về trang trước