5276/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
5276/QĐ-UBND
Giải quyết khiếu nại của ông Lê Nhữ Cấn ở số nhà 42 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, khu phố Hoan Kính, phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn.
Ngày ban hành 21/12/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT779009169-12-20211640054769893_(giangld)(21.12.2021_17h24p31)_signed.pdf
 Trở về trang trước