3130/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3130/QĐ-UBND
Giao biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/200/NĐ-CP của Chính phủ, năm 2018 của tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 20/08/2018
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d3130_signed.pdf
 Trở về trang trước