2160/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2160/QĐ-UBND
Giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Quyển ở tổ dân phố Đồng Minh, phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn.
Ngày ban hành 20/06/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT810592907-6-20221655449255206_(giangld)(20.06.2022_17h09p05)_signed.pdf
 Trở về trang trước