2058/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2058/QĐ-UBND
Giải quyết khiếu nại của ông Vũ Hữu Trung ở tổ dân phố Đồng Minh, phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn.
Ngày ban hành 14/06/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT436338353-6-20221655179870865tungct14.06.2022_14h15p40_giangld_14-06-2022-15-33-19_signed.pdf
 Trở về trang trước