2194/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2194/QĐ-UBND
Giải quyết khiếu nại của ông Vũ Hữu Toàn ở tổ dân phố Đồng Minh, phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn.
Ngày ban hành 22/06/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT464536046-6-20221655800748316_(giangld)(22.06.2022_15h56p23)_signed.pdf
 Trở về trang trước