2138/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2138/QĐ-UBND
Giải quyết khiếu nại của bà Hoàng Thị Liên (người được ông Nguyễn Hồng Sơn ủy quyền khiếu nại) ở tổ dân dân phố Vĩnh Thành, phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn
Ngày ban hành 17/06/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT246554925-6-20221655439685356_(giangld)(17.06.2022_16h24p34)_signed.pdf
 Trở về trang trước