2195/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2195/QĐ-UBND
Giải quyết khiếu nại của ông Lê Công Thịnh ở tổ dân phố Thanh Bình, phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn.
Ngày ban hành 22/06/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT438714075-6-20221655799118663_(giangld)(22.06.2022_15h59p07)_signed.pdf
 Trở về trang trước