2049/UBND-TD
Chi tiết văn bản
2049/UBND-TD
Chuyển đơn và chỉ đạo giải quyết kiến nghị của ông Lê Xuân Trường, Lê Trọng Mật và một số hộ gia đình ở Khu phát xã, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 27/02/2018
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c2049_signed.pdf
 Trở về trang trước