vnavGazetteDocsByMonth;vnavDocumentsByTimeRange;vnavDocumentsByAgency;vnavDocumentsByType;vnavDocumentsByArea0
Toàn bộ văn bản Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
2194/QĐ-UBND22/06/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của ông Vũ Hữu Toàn ở tổ dân phố Đồng Minh, phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn.DT-VBDTPT464536046-6-20221655800748316_(giangld)(22.06.2022_15h56p23)_signed.pdf
2195/QĐ-UBND22/06/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của ông Lê Công Thịnh ở tổ dân phố Thanh Bình, phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn.DT-VBDTPT438714075-6-20221655799118663_(giangld)(22.06.2022_15h59p07)_signed.pdf
2172/QĐ-UBND21/06/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của ông Vũ Hồng Cầu ở tổ dân phố Đồng Minh, phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn.DT-VBDTPT550518952-6-20221655771745812_(giangld)(21.06.2022_13h48p04)_signed.pdf
2173/QĐ-UBND21/06/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của ông Lê Công Đường ở tổ dân phố Đồng Minh, phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn.DT-VBDTPT44241762-6-20221655781293308_(giangld)(21.06.2022_13h48p56)_signed.pdf
2174/QĐ-UBND21/06/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của ông Vũ Hữu Cam ở tổ dân phố Đồng Minh, phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn.DT-VBDTPT375637413-6-20221655773671543_(giangld)(21.06.2022_13h51p22)_signed.pdf
2176/QĐ-UBND21/06/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Ve ở tổ dân phố Đồng Minh, phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn.DT-VBDTPT956936369-6-20221655723344262_(giangld)(21.06.2022_13h56p25)_signed.pdf
2175/QĐ-UBND21/06/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Hoa ở tổ dân phố Đồng Minh, phường Hải Ninh, thị xã Nghi SơnDT-VBDTPT614683917-6-20221655777589818_(giangld)(21.06.2022_13h55p36)_signed.pdf
2177/QĐ-UBND21/06/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của ông Vũ Hữu Long ở tổ dân phố Đồng Minh, phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn.DT-VBDTPT75668136-6-20221655782973253_(giangld)(21.06.2022_16h12p12)_signed.pdf
2178/QĐ-UBND21/06/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của ông Vũ Hữu Phẩm ở tổ dân phố Đồng Minh, phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn.DT-VBDTPT416159668-6-20221655785640877_(giangld)(21.06.2022_16h12p48)_signed.pdf
2160/QĐ-UBND20/06/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Quyển ở tổ dân phố Đồng Minh, phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn.DT-VBDTPT810592907-6-20221655449255206_(giangld)(20.06.2022_17h09p05)_signed.pdf
2162/QĐ-UBND20/06/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của ông Lê Sỹ Quang ở thôn Tân Phúc, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn.DT-VBDTPT269667930-6-20221655452084143_(giangld)(20.06.2022_17h15p28)_signed.pdf
2163/QĐ-UBND20/06/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ngọ ở tổ dân phố Đồng Minh, phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn.DT-VBDTPT335906125-6-20221655451282397_(giangld)(20.06.2022_17h16p06)_signed.pdf
2124/QĐ-UBND17/06/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của ông Lê Đình Đào ở tổ dân phố Đồng Minh, phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn.DT-VBDTPT748461716-6-20221655435492252_(giangld)(17.06.2022_11h26p59)_signed.pdf
2125/QĐ-UBND17/06/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Nhung ở tổ dân phố Sơn Trà, phường Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn.DT-VBDTPT297108085-6-20221655431861269_(giangld)(17.06.2022_11h30p40)_signed.pdf