0
Theo cơ quan ban hành: Chủ tịch UBND tỉnh Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
5023/QĐ-UBND24/11/2020Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của bà Đỗ Thị Hậu ở thôn 02, xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
5024/QĐ-UBND24/11/2020Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt danh mục và dự toán chi tiết các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đợt VI, năm 2020
5025/QĐ-UBND24/11/2020Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Thí điểm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy học tại các trường học thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa
5026/QĐ-UBND24/11/2020Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo nhà vệ sinh hiện có tại khu di tích Đền Bà Triệu xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
5027/QĐ-UBND24/11/2020Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt quyết toán dự án sửa chữa kênh Pom Puôi từ bản Hạ Sơn, xã Pù Nhi về thị trấn Mường Lát
5028/QĐ-UBND24/11/2020Chủ tịch UBND tỉnhGiữ lại tiếp tục sử dụng cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc huyện Nga Sơn quản lý
5033/QĐ-UBND24/11/2020Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt dự toán kinh phí thuê tư vấn định giá đất để thanh toán phần kinh phí còn lại theo Quyết định số 4651/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2020
5035/QĐ-UBND24/11/2020Chủ tịch UBND tỉnhDừng thực hiện dự án: “Sản xuất thử nghiệm chất phụ gia để pha chế xăng sinh học”
5037/QĐ-UBND24/11/2020Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt điều chỉnh mục chi hoạt động của Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh năm 2020
5038/QĐ-UBND24/11/2020Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường Trần Phú, thị xã Bỉm Sơn
16432/UBND-NN24/11/2020Chủ tịch UBND tỉnhThực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân ở địa phương
16435/UBND-THKH24/11/2020Chủ tịch UBND tỉnhGia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ, thủ tục dự án Xưởng gia công, chế tạo cơ khí VT.CK tại xã Tân Trường và xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn
16437/UBND-THKH24/11/2020Chủ tịch UBND tỉnhGia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ, thủ tục dự án Khu dịch vụ thương mại, kho bãi, xếp dỡ hàng hóa tại phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn
16438/UBND-KTTC24/11/2020Chủ tịch UBND tỉnhGiao nghiên cứu, tham mưu giải quyết đề nghị của UBND huyện Ngọc Lặc tại Công văn số 2089/UBND-TCKH ngày 19/11/2020
16439/UBND-KTTC24/11/2020Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu giải quyết đề nghị xin gia hạn thực hiện xây dựng chợ mới theo quy hoạch của Hải Nhân, thị xã Nghi Sơn giai đoạn 2021 - 2025
16441/UBND-THKH24/11/2020Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Giấy Mục Sơn tại Công văn số 136/TTr-MS ngày 02/11/2020
16443/UBND-THKH24/11/2020Chủ tịch UBND tỉnhGóp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ, phòng Nội vụ
16444/UBND-THKH24/11/2020Chủ tịch UBND tỉnhTham mưu xây dựng báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2020
16445/UBND-THKH24/11/2020Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thuộc lĩnh vực Nội vụ năm 2020
16446/UBND-VX24/11/2020Chủ tịch UBND tỉnhHướng dẫn thực hiện và báo cáo kết quả triển khai Quyết định số 41/QĐ-TTg ngày 08/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ
16449/UBND-THKH24/11/2020Chủ tịch UBND tỉnhTham mưu giải quyết đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông số 2 Thanh Hóa tại Công văn số 270/BQLDA-VP ngày 19/11/2020
16451/UBND-THKH24/11/2020Chủ tịch UBND tỉnhTham dự Diễn đàn Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 2020
16453/UBND-CN24/11/2020Chủ tịch UBND tỉnhTăng cường công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh do địa phương quản lý
16457/UBND-NN24/11/2020Chủ tịch UBND tỉnhHoàn thiện hồ sơ đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Trồng, phục hồi rừng ven biển huyện Hậu Lộc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa”
16458/UBND-THKH24/11/2020Chủ tịch UBND tỉnhGóp ý dự thảo báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án 567
16459/UBND-THKH24/11/2020Chủ tịch UBND tỉnhChủ trương đầu tư các dự án theo đề nghị của UBND huyện Quan Hóa tại Tờ trình số 115/TTr-UBND ngày 07/10/2020
16460/UBND-NN24/11/2020Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu giải quyết đề nghị thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng công trình, dự án theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, huyện Nông Cống
16461/UBND-CN24/11/2020Chủ tịch UBND tỉnhThẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán điều chỉnh dự án đường giao thông phục vụ cứu hộ các xã Trung Thượng, Trung Tiến, huyện Quan Sơn
16462/UBND-NN24/11/2020Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu giải quyết đề nghị điều chỉnh hình thức thuê đất thực hiện dự án Bến xe và khu dịch vụ công cộng tại thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành
16463/UBND-CNTT24/11/2020Chủ tịch UBND tỉnhGiao thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Thanh Hóa, phiên bản 2.0