0
Theo cơ quan ban hành: HĐND tỉnh Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
76/2007/NQ-HĐND25/07/2007Hội đồng nhân dân tỉnhVề các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân tỉnh- nq76.doc
75/2007/NQ-HĐND25/07/2007Hội đồng nhân dân tỉnhVề việc thông qua Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025- nq75.doc
74/2007/NQ-HĐND25/07/2007Hội đồng nhân dân tỉnhVề việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tại tỉnh Thanh Hoá- nq74.doc
73/2007/NQ-HĐND25/07/2007Hội đồng nhân dân tỉnhVề việc thông qua kết quả rà soát 3 loại rừng tỉnh Thanh Hoá đến năm 2015- nq73.doc
71/2007/NQ-HĐND25/07/2007Hội đồng nhân dân tỉnhVề chính sách hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước đối với giáo viên mầm non hợp đồng trong định biên- nq71.doc
69/2006/NQ-HĐND27/12/2006Hội đồng nhân dân tỉnh Chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng công sở cơ quan hành chính nhà nước cấp xã giai đoạn 2007 - 2010- NQ69.doc
62/2006/NQ-HĐND27/12/2006Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2007- NQ62.doc
58/2006/NQ-HĐND27/12/2006Hội đồng nhân dân tỉnhChính sách hỗ trợ đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới lưới điện hạ thế nông thôn tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2007 - 2010- NQ58.doc
51/2006/NQ-HĐND27/12/2006Hội đồng nhân dân tỉnhChương trình xây dựng Nghị quyết năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh- nq51.doc
68/2006/NQ-HĐND 27/12/2006Hội đồng nhân dân tỉnh Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020- nq68.doc
67/2006/NQ-HĐND 27/12/2006Hội đồng nhân dân tỉnh Phê chuẩn tổng biên chế hành chính, sự nghiệp tỉnh Thanh Hoá năm 2007- nq67.doc
66/2006/NQ-HĐND 27/12/2006Hội đồng nhân dân tỉnh Điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, cán bộ thôn, bản, phố- nq66.doc
65/2006/NQ-HĐND 27/12/2006Hội đồng nhân dân tỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng sắt trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020- nq65.doc
- nq65pl.doc
64/2006/NQ-HĐND 27/12/2006Hội đồng nhân dân tỉnh Chủ trương công nhận, thành lập, chia tách thôn, bản, phố thuộc xã, phường, thị trấn- nq64.doc
63/2006/NQ-HĐND 27/12/2006Hội đồng nhân dân tỉnh Nhiệm vụ lập quy hoạch chung khu Kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020- nq63.doc
61/2006/NQ-HĐND 27/12/2006Hội đồng nhân dân tỉnh Bãi bỏ thu phí đối với khách nghỉ mát tại Sầm Sơn; sửa đổi đối tượng, mức thu phí tham quan danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử và công trình văn hoá- nq61.doc
60/2006/NQ-HĐND 27/12/2006Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chế độ khen, thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực và thế giới trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học, công nghệ và kỹ thuật,văn học - nghệ thuật- nq60.doc
59/2006/NQ-HĐND27/12/2006Hội đồng nhân dân tỉnh Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2007- nq59.doc
57/2006/NQ-HĐND27/12/2006Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệtchủ trương huy động vốn đầu tư phát triển để thực hiện đầu tư các công trình, dự án thuộc khu kinh tế Nghi Sơn và một số công trình, dự án trọng điểm khác của tỉnh - nq57.doc
55/2006/NQ-HĐND 27/12/2006Hội đồng nhân dân tỉnh Kế hoạch đầu tư phát triển tỉnh Thanh Hoá năm 2007- nq55.doc
54/2006/NQ-HĐND27/12/2006Hội đồng nhân dân tỉnhBan hành định mức phân bổ ngân sách địa phương năm 2007 và ổn định đến năm 2010- nq54.doc
53/2006/NQ-HĐND27/12/2006Hội đồng nhân dân tỉnhTổ chức và chính sách hỗ trợ khuyến nông cơ sở giai đoạn 2007 - 2010- nq53.doc
52/2006/NQ-HĐND27/12/2006Hội đồng nhân dân tỉnhPhê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2005- NQ52.doc
50/2006/NQ-HĐND27/12/2006Hội đồng nhân dân tỉnhChương trình hoạt động giám sát năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh- nq50.doc
42/2006/NQ-HĐND28/07/2006Hội đồng nhân dân tỉnhQuy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập tại Thanh Hoá- NQ42H§ND.doc
43/2006/NQ-HĐND28/07/2006Hội đồng nhân dân tỉnhĐiều chỉnh giá đất ở và giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại khu kinh tế tổng hợp Nghi Sơn- NQ43H§ND.doc
44/2006/NQ-HĐND28/07/2006Hội đồng nhân dân tỉnhBan hành chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở ngoài công lập hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hoá, thể dục thể thao và xã hội- NQ44H§ND.doc
45/2006/NQ-HĐND28/07/2006Hội đồng nhân dân tỉnhCơ chế chính sách liên kết đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học với các trường Đại học nước ngoài tại Trường Đại học Hồng Đức- NQ45H§ND.doc
46/2006/NQ-HĐND28/07/2006Hội đồng nhân dân tỉnhPhân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2007- 2010- NQ46HĐND.doc
47/2006/NQ-HĐND28/07/2006Hội đồng nhân dân tỉnh Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh 5 năm 2006 - 2010- NQ47HĐND.doc