0
Theo loại văn bản: Kế hoạch Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
224/KH-UBND05/11/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch triển khai công tác gia đình năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa- kh224.signed.pdf
218/KH-UBND24/10/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch hành động thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phií và chi trả các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh- kh218.signed.pdf
217/KH-UBND18/10/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa- kh217.signed.pdf
216/KH-UBND17/10/2019Chủ tịch UBND tỉnhTổ chức Lễ công bố huyện Thọ Xuân đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba- kh216.signed.pdf
215/KH-UBND17/10/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch thu thập dữ liệu về tài nguyên và môi trường năm 2020, tỉnh Thanh Hóa- kh215.signed.pdf
213/KH-UBND16/10/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019 và năm 2020"- kh213.signed.pdf
214/KH-UBND16/10/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch kiểm tra các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa- kh214.signed.pdf
203/KH-UBND01/10/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2019- kh203.signed.pdf
202/KH-UBND01/10/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021"- kh202.signed.pdf
195/KH-HĐTD16/09/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch tổ chức triển khai kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Thanh Hóa năm 2019- kh195.signed.pdf
189/KH-UBND30/08/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch triển khai thực hiện Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa- kh189.signed.pdf
185/KH-UBND29/08/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch thực hiện số hóa, cập nhật dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa- kh185.signed.pdf
188/KH-UBND29/08/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa năm 2019- kh188.signed.pdf
184/KH-UBND26/08/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng- kh184.signed.pdf
182/KH-UBND22/08/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch tham gia hoạt động Trình diễn, kêt snoois cung cầu công nghệ và Hội nghị về hoạt động ứng dụng chuyển giao công nghệ địa phương năm 2019 do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức tại tỉnh Lào Cai- kh182.signed.pdf
181/KH-UBND21/08/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021- kh181.signed.pdf
179/KH-UBND16/08/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 122/NĐ-CP ngày 17/9/2019 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân số văn hóa" trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa- kh179.signed.pdf
176/KH-UBND13/08/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch thực hiện Quyết định số 1229/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025" trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa- kh176.signed.pdf
169/KH-UBND01/08/2019Chủ tịch UBND tỉnhTriển khai thực hiện thu thập, cập nhật Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch nông thôn năm 2019 tỉnh Thanh Hóa- kh169.signed.pdf
168/KH-UBND30/07/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch nắm bắt thông tin, khảo sát, kiểm tra đặc thù, đột xuất về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2019- kh168.signed.pdf
167/KH-UBND25/07/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 theo Chỉ thị số 15- kh167.signed.pdf
166/KH-UBND24/07/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch tổ chức tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2019- kh166.signed.pdf
164/KH-UBND22/07/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch thi tuyển công chức tỉnh Thanh Hóa năm 2019- kh164.signed.pdf
160/KH-UBND12/07/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thanh Hóa thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025- kh160_signed.pdf
158/KH-UBND11/07/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch thực hiện Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025' tỉnh Thanh Hóa- kh158_signed.PDF
156/KH-UBND08/07/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch thực hiện Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ ở giai đoạn 2019 - 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa- kh156_signed.pdf
154/KH-UBND05/07/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch thực hiện Đề án "Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018 - 2025"- kh154_signed.pdf
153/KH-BCĐ03/07/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020- kh153_signed.pdf
151/KH-UBND02/07/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ quy định thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế- kh151_signed.PDF
149/KH-UBND26/06/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 quy định chi tiết một số điều của Luật nuôi con nuôi- kh149_signed.pdf