0
Theo loại văn bản: Nghị quyết Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
115/NQ-HĐQLQ29/03/2016Chủ tịch UBND tỉnhBan hành Phương án Ủy thác cho Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa quản lý hoạt động của Quỹ phát triển đất Thanh Hóa- nq115_signed.PDF
28/NQ-BĐD29/02/2016Chủ tịch UBND tỉnhNghị quyết phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa Quý IV năm 2015- nq28_signed.PDF
302/NQ-BĐD31/07/2015Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trịNghị quyết phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa Quý II năm 2015- nq302.PDF
18/NQ-BĐD28/01/2011Ban Đại diện HĐQT NHCSXHNghị quyết phiên họp Ban Đại diện hội đồng quản trị quý IV năm 2010- nq18.doc
76/2007/NQ-HĐND25/07/2007Hội đồng nhân dân tỉnhVề các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân tỉnh- nq76.doc
75/2007/NQ-HĐND25/07/2007Hội đồng nhân dân tỉnhVề việc thông qua Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025- nq75.doc
74/2007/NQ-HĐND25/07/2007Hội đồng nhân dân tỉnhVề việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tại tỉnh Thanh Hoá- nq74.doc
73/2007/NQ-HĐND25/07/2007Hội đồng nhân dân tỉnhVề việc thông qua kết quả rà soát 3 loại rừng tỉnh Thanh Hoá đến năm 2015- nq73.doc
72/2007/NQ-HĐND25/07/2007Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh HoáBan hành chính sách hỗ trợ sản xuất, cung ứng giống lúa, ngô chịu hạn cho các xã miền núi tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2007 - 2010- nq72.doc
71/2007/NQ-HĐND25/07/2007Hội đồng nhân dân tỉnhVề chính sách hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước đối với giáo viên mầm non hợp đồng trong định biên- nq71.doc
70/2007/NQ-HĐND25/07/2007Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh HoáVề chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma tuý và người bán dâm trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá- nq70.doc
69/2006/NQ-HĐND27/12/2006Hội đồng nhân dân tỉnh Chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng công sở cơ quan hành chính nhà nước cấp xã giai đoạn 2007 - 2010- NQ69.doc
62/2006/NQ-HĐND27/12/2006Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2007- NQ62.doc
58/2006/NQ-HĐND27/12/2006Hội đồng nhân dân tỉnhChính sách hỗ trợ đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới lưới điện hạ thế nông thôn tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2007 - 2010- NQ58.doc
51/2006/NQ-HĐND27/12/2006Hội đồng nhân dân tỉnhChương trình xây dựng Nghị quyết năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh- nq51.doc
68/2006/NQ-HĐND 27/12/2006Hội đồng nhân dân tỉnh Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020- nq68.doc
67/2006/NQ-HĐND 27/12/2006Hội đồng nhân dân tỉnh Phê chuẩn tổng biên chế hành chính, sự nghiệp tỉnh Thanh Hoá năm 2007- nq67.doc
66/2006/NQ-HĐND 27/12/2006Hội đồng nhân dân tỉnh Điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, cán bộ thôn, bản, phố- nq66.doc
65/2006/NQ-HĐND 27/12/2006Hội đồng nhân dân tỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng sắt trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020- nq65.doc
- nq65pl.doc
64/2006/NQ-HĐND 27/12/2006Hội đồng nhân dân tỉnh Chủ trương công nhận, thành lập, chia tách thôn, bản, phố thuộc xã, phường, thị trấn- nq64.doc
63/2006/NQ-HĐND 27/12/2006Hội đồng nhân dân tỉnh Nhiệm vụ lập quy hoạch chung khu Kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020- nq63.doc
61/2006/NQ-HĐND 27/12/2006Hội đồng nhân dân tỉnh Bãi bỏ thu phí đối với khách nghỉ mát tại Sầm Sơn; sửa đổi đối tượng, mức thu phí tham quan danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử và công trình văn hoá- nq61.doc
60/2006/NQ-HĐND 27/12/2006Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chế độ khen, thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực và thế giới trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học, công nghệ và kỹ thuật,văn học - nghệ thuật- nq60.doc
59/2006/NQ-HĐND27/12/2006Hội đồng nhân dân tỉnh Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2007- nq59.doc
57/2006/NQ-HĐND27/12/2006Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệtchủ trương huy động vốn đầu tư phát triển để thực hiện đầu tư các công trình, dự án thuộc khu kinh tế Nghi Sơn và một số công trình, dự án trọng điểm khác của tỉnh - nq57.doc
55/2006/NQ-HĐND 27/12/2006Hội đồng nhân dân tỉnh Kế hoạch đầu tư phát triển tỉnh Thanh Hoá năm 2007- nq55.doc
54/2006/NQ-HĐND27/12/2006Hội đồng nhân dân tỉnhBan hành định mức phân bổ ngân sách địa phương năm 2007 và ổn định đến năm 2010- nq54.doc
53/2006/NQ-HĐND27/12/2006Hội đồng nhân dân tỉnhTổ chức và chính sách hỗ trợ khuyến nông cơ sở giai đoạn 2007 - 2010- nq53.doc
52/2006/NQ-HĐND27/12/2006Hội đồng nhân dân tỉnhPhê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2005- NQ52.doc
50/2006/NQ-HĐND27/12/2006Hội đồng nhân dân tỉnhChương trình hoạt động giám sát năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh- nq50.doc