0
Theo loại văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
4677/QĐ-UBND11/11/2019Chủ tịch UBND tỉnhThành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Tĩnh Gia- d4677.signed.pdf
4678/QĐ-UBND11/11/2019Chủ tịch UBND tỉnhThành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Quảng Xương- d4678.signed.pdf
4679/QĐ-UBND11/11/2019Chủ tịch UBND tỉnhThành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Yên Định- d4679.signed.pdf
4680/QĐ-UBND11/11/2019Chủ tịch UBND tỉnhThành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Ngọc Lặc- d4680.signed.pdf
4681/QĐ-UBND11/11/2019Chủ tịch UBND tỉnhThành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Mường Lát- d4681.signed.pdf
4682/QĐ-UBND11/11/2019Chủ tịch UBND tỉnhThành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Thường Xuân- d4682.signed.pdf
4683/QĐ-UBND11/11/2019Chủ tịch UBND tỉnhThành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Triệu Sơn- d4683.signed.pdf
4684/QĐ-UBND11/11/2019Chủ tịch UBND tỉnhThành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Thiệu Hóa- d4684.signed.pdf
4685/QĐ-UBND11/11/2019Chủ tịch UBND tỉnhThành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Nông Cống- d4685.signed.pdf
4686/QĐ-UBND11/11/2019Chủ tịch UBND tỉnhThành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Như Xuân- d4686.signed.pdf
4687/QĐ-UBND11/11/2019Chủ tịch UBND tỉnhThành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Đông Sơn- d4687.signed.pdf
4688/QĐ-UBND11/11/2019Chủ tịch UBND tỉnhThành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Hậu Lộc- d4688.signed.pdf
4689/QĐ-UBND11/11/2019Chủ tịch UBND tỉnhThành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Quan Hóa- d4689.signed.pdf
4690/QĐ-UBND11/11/2019Chủ tịch UBND tỉnhThành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Như Thanh- d4690.signed.pdf
4691/QĐ-UBND11/11/2019Chủ tịch UBND tỉnhThành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Hoằng Hóa- d4691.signed.pdf
4692/QĐ-UBND11/11/2019Chủ tịch UBND tỉnhThành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Hà Trung- d4692.signed.pdf
4693/QĐ-UBND11/11/2019Chủ tịch UBND tỉnhThành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Lang Chánh- d4693.signed.pdf
4694/QĐ-UBND11/11/2019Chủ tịch UBND tỉnhThành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Quan Sơn- d4694.signed.pdf
4695/QĐ-UBND11/11/2019Chủ tịch UBND tỉnhThành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Nga Sơn- d4695.signed.pdf
4696/QĐ-UBND11/11/2019Chủ tịch UBND tỉnhThành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thành phố Sầm Sơn- d4696.signed.pdf
4697/QĐ-UBND11/11/2019Chủ tịch UBND tỉnhThành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Vĩnh Lộc- d4697.signed.pdf
4698/QĐ-UBND11/11/2019Chủ tịch UBND tỉnhThành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Thọ Xuân- d4698.signed.pdf
4699/QĐ-UBND11/11/2019Chủ tịch UBND tỉnhThành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thị xã Bỉm Sơn- d4699.signed.pdf
4700/QĐ-UBND11/11/2019Chủ tịch UBND tỉnhThành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Thạch Thành- d4700.signed.pdf
4701/QĐ-UBND11/11/2019Chủ tịch UBND tỉnhThành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Cẩm Thủy- d4701.signed.pdf
4702/QĐ-UBND11/11/2019Chủ tịch UBND tỉnhThành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Bá Thước- d4702.signed.pdf
4648/QĐ-UBND11/11/2019Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết tranh chấp đất đai giữa hộ ông Lê Đình Thời ở thôn 6, xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn với hộ ông Lê Đình An ở thôn 15, xã Xuân Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa- d4648.signed.pdf
4649/QĐ-UBND11/11/2019Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Xuân thôn Hải Lâm, xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa- d4649.signed.pdf
4652/QĐ-UBND11/11/2019Chủ tịch UBND tỉnhCông bố thủ tục hành chính liên thông trong việc cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa- d4652.signed.pdf
4653/QĐ-UBND11/11/2019Chủ tịch UBND tỉnhCông bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa- d4653.signed.pdf