2461/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2461/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch chi tiêu trung hạn cho đường địa phương giai đoạn 2019 - 2021 phục vụ Hợp phần đường dự án Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP), vay vốn WB
Ngày ban hành 26/06/2020
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT956953535-6-20201593059697773_(xungnd)(26.06.2020_15h18p33)_signed.pdf
 Trở về trang trước