161/GP-UBND
Chi tiết văn bản
161/GP-UBND
Cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho Công ty Cổ phần Phương Bắc (gia hạn lần 01)
Ngày ban hành 17/10/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp161.signed.pdf
 Trở về trang trước