2363/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2363/QĐ-UBND
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH may mặc Viễn Đông HYSKY
Ngày ban hành 23/06/2020
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT816420546-6-20201592813924878chanth22.06.2020_15h20p14_liemmx_22-06-2020-16-06-28_signed.pdf
 Trở về trang trước