2591/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2591/QĐ-UBND
Tiếp nhận công chức không qua thi tuyển vào Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với ông Lê Văn Nhất
Ngày ban hành 03/07/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT262203528-7-20201593748031922_quyennd_03-07-2020-13-46-50_signed.pdf
 Trở về trang trước