14773/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
14773/UBND-THKH
Chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc UBND huyện Thạch Thành.
Ngày ban hành 23/09/2021
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT368986372-9-20211632109956370_(hoangmc)(22.09.2021_17h05p41)_signed.pdf
 Trở về trang trước