8791/UBND-NN
Chi tiết văn bản
8791/UBND-NN
Giao tham mưu góp ý nội dung dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án tăng cường năng lực quản lý viễn thám
Ngày ban hành 03/07/2020
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT69490204-7-20201593679045894_(chanth)(03.07.2020_07h14p29)_signed.pdf
 Trở về trang trước