8762/UBND-CN
Chi tiết văn bản
8762/UBND-CN
Thống nhất chỉ tiêu sử dụng đất theo Giấy phép quy hoạch đã cấp của dự án Trung tâm dịch vụ tổng hợp tại phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 03/07/2020
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT406171890-6-20201593482426587_liemmx_02-07-2020-16-22-46_signed.pdf
 Trở về trang trước