15250/UBND-CN
Chi tiết văn bản
15250/UBND-CN
Giao tham mưu bàn giao công trình điện được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước tại phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn cho Công ty Điện lực Thanh Hóa quản lý
Ngày ban hành 08/11/2019
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c15250.signed.pdf
 Trở về trang trước