574/VP-KSTTHC
Chi tiết văn bản
574/VP-KSTTHC
Rút kinh nghiệm trong việc gửi tài liệu về báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính
Ngày ban hành 07/09/2012
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ
Cơ quan ban hành VP UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm vp574.pdf
 Trở về trang trước