2583/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2583/QĐ-UBND
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH Dịch vụ và Chăn nuôi New Hope Thanh Hóa
Ngày ban hành 03/07/2020
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT96434767-7-20201593737119032_liemmx_03-07-2020-09-19-53_signed.pdf
 Trở về trang trước