184/GP-UBND
Chi tiết văn bản
184/GP-UBND
Cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực - Chi nhánh Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hợp Lực
Ngày ban hành 04/11/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp184.signed.pdf
 Trở về trang trước