639/VP-KSTTHC
Chi tiết văn bản
639/VP-KSTTHC
Thống kê, tổng hợp tình hình, kết quả triển khai, thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính
Ngày ban hành 13/10/2011
Người ký Đỗ Quốc Cảnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm vp639.doc
 Trở về trang trước