2543/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2543/QĐ-UBND
Cho Hợp tác xã Thương binh Lam Sơn chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất tại phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa để thực hiện dự án Kho tàng, bến bãi bốc dỡ hàng hóa – bến thủy nội địa
Ngày ban hành 02/07/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT471302759-7-20201593573267933chanth01.07.2020_11h08p00_quyennd_01-07-2020-16-10-43_signed.pdf
 Trở về trang trước